Biologisk Jordprøve


Jord
En stor del af dansk landbrugsjord er død jord. Det vil sige at dem mikrobiologiske fødekæde ikke findes i jorden. Der findes ofte kun sygdoms fremkaldende bakterier og svampe.
Jordens mikrobiologiske fødekæde skal indeholde mindst 5 lag af plante symbiotiske mikroorganismer for at fungere.
Vi laver biologiske jordprøver som vise
r hvilken tilstand din jord er i og vi genetablerer jords biologiske fødekæde så din jord bliver mere produktiv.

Kompost
Vi laver biologiske prøver på kompost, så du kan ved om din kompost indeholder hele jordens biologiske fødekæde. Du ved om komposten er biokomplet og kan regenerer mikrobiologien biologien i den jord hvor komposten anvendes.


JORDENS MIKROBIOLOGISKE FØDEKÆDE ER DANSK LANDBRUGS FREMTID

Jordens fødekæde starter med planter og plante rødderne som leverer energi fra fotosyntesen til de mikroorganismer der er nyttige for planterne.
Det er bakterier, svampe og nematoder (rundorm), som bliver ædt af arthropods (leddyr), bakterier og svampe ædende nematoder, og protozoer og derved frigives næringsstoffer til planterne.
Rov arthropods og rov nematoder afslutter den mikrobiologiske del af fødekæden som fortsætter med de synlige regnorm, snegle, nytte insekter, fugle og muldvarper.
På engelsk hedder metoden SOIL FOOD WEB, det er en metode hvor der kun anvendes biologi og regenerative metoder til dyrkning af afgrøder. Genetablering af jordens biologi sker ved at tilsætte biologien til jorden og afgrøderne, det tager 1 til 3 år at regenerere jordens mikrobiologi. Metoden bekæmper sygdomme, skadedyr og reducere behovet for gødning. Det handler om at genetablere naturens biologiske kredsløb.