Dine Ideer & Forundersøgelse bliver til din
Permakultur Design Plan

Jord, Planter og Dyr

PF designer altid et landbrugssystem, der bygger på at lave en fødevareproduktiv landbrugsversion af naturens biologiske kredsløb: JORD, PLANTER og DYR. De mennesker, der er en del af projektet, skal også leve i naturens biologiske kredsløb. Det betyder, at vores projekter ikke kun er bæredygtige, men altid regenerative og meget produktive.
Det starter med jordens mikrobiologialt kører fra jord til bord til jord som i naturens biologiske kredsløb.


At lave et permakultur design består af 3 trin.

1) Dine Ideer og ønsker
Et permakultur projekt starter altid med et konsulent besøg. Derefter er det et samarbejdes proces, der starter med dine ideer og ønsker, og fortsætter frem til den færdige permakultur designplan

Hvad er det du gerne vil? 

Er faktisk eneste spørgsmål der stilles i informations skemaet som vi udfylder sammen. 


Alle dine ideer planer og tanker er relevante, så det handler om at komme op med alt hvad der kunne være interessant for dig at lave i dit permakultur projekt.


Der udfyldes et informations skema, med alle dine ideer planer og tanker, som så indgår i forundersøgelsen som du selv vil være en del af at lave.

2) Forundersøgelsen
  • Efter at vi har fundet frem til dine ideer og ønsker, finde vi sammen frem til en fælles forståelse af hvad det er der skal laves. PF går så i gang med forundersøgelsen, som starter med at vi finder offentligt tilgængeligt data om dit sted. 
  • Derefter kommer der et besøg hos dig, hvor vi undersøger jorden og tager jordprøver til biologisk test. Vi finder frem til de muligheder, der er på stedet og hvilke teknikker der kan anvendes.
  • Der laves så en projektskitse med zoneplan som beskriver stedet og de udviklingsmuligheder der findes.
  • Projektskitsen skal kun ses som et forslag til beslutningsgrundlaget for permakultur design planen.


3) Permakultur Design Planen
PF ved fra projektskitsen hvordan de naturlige forhold er, så som jorden, sol, vind, vand, landskab, bygninger og andre faste elementer. Fra projektskitsen har vi også information om, hvad der skal laves og i nogen grad, hvordan. 
For at lave permakultur design planen, skal alt nu opmåles og undersøges. Der skal laves konturkort, jordkort, sol og vindkort, sektoranalysekort og en zoneplan

Derefter skal alle design elementer, dvs. (dyr, planter, bygninger, jordarbejde, mm) anbringes de helt rigtige steder. Således, at det hele bliver bundet sammen så det fungere som en samlet biologisk enhed, som efter etableringsperioden komme så tæt på at være selv bærende og bæredygtigt, som det er muligt.