Permakultur Flowplan

Permakultur Flowplan


En flowplan er en plan over hvordan dyr, planter, energi, næringsstoffer og vand bevæger sig rundt, eller skal bevæge sig rundt, mellem elementerne i dit permakultur projekt. Flowplanen handler om, at finde den rigtige rækkefølge eller faktisk den naturlige rækkefølge for alle elementer i et permakultur projekt, det er den måde et landbrug regenerativ.

Ud fra flowplanen laves der så en implementeringsplan, som viser hvilke elementer der skal startes først og hvilke der følger efter i det biologiske kredsløb, som skal skabes i et permakultur projekt. Implementeringsplanen kan ses som en slags byggeplan eller start op plan for hele permakultur projektet.

En flowplan kan også laves for en ejendom hvor der allerede er dyr og planter. Flowplanen kan så være en del af en plan til at omlægge en ejendom til permaculture og skabe et biologisk kredsløb.

Prisen aftales når der er klarhed over flowplanens omfang.  Se Priser