Permakultur Have

Permakultur Have


Der findes ikke to permakultur haver der er ens, og der kan være helt forskellige formål med haverne. 

For de fleste er det interessant at vide hvad man kan få ud af at lave en permakultur have og hvordan det gøres. I det følgende vil jeg prøve at belyse de mest almindelige emner og spørgsmål.

Det er helt klart at permakultur haver kan være meget forskellige og kan høj grad laves som det ønskes og altid ud fra de muligheder stedet og landskabet indbyder til.


Permakultur projekter deles altid op i 6 zoner 0 til 5, store landbrug har ofte alle 6. En permakultur have vil ofte have mindst 3 zoner, 0 = hus, 1 = kræver flere daglige besøg, 2 = kræver dagligt besøg, men der kan dog også være flere zoner.

Naturens Biologiske Kredsløb
I nogle haver handler det om at producere så meget mad som muligt. Andre skal være et dejligt sted med masser af liv og natur, et naturområde. Begge dele er muligt og alle mulige forskellige blandinger med lidt af begge dele, er også muligt. Det er kun et spørgsmål om at lave den helt rigtige permakultur design plan, som gør det helt klart hvad det er muligt at lave og hvordan det kan laves. Det starter altid med at genetablere jordens mikrobiologiske fødekæde.


I alle permakultur haver er det afgørende, at genskabe det naturlige biologiske kredsløb og opsamle regnvand, Alt biologisk materiale bliver genanvendt ligesom det sker helt af sig selv i naturen.

Dyr og Planter skal ses som elementer i en permakultur have

For at kunne genetablere naturens biologiske kredsløb, skal anvendes der så mange flerårige planter, som mulig i form af træer, buske, urter og grøntsager. Der dyrkes i  7 til 9 lag, hvilket ses i en naturlig skov. Samtidig er det vigtigt med så mange forskellige dyr som muligt, der også altid er en del af en permakulturhaven. Dyrene skal have direkte eller indirekte adgang til jorden i hele haven, hvert år.


  • Både dyr og planter skal ses som elementer i det samlede biologiske kredsløb som skal etableres i alle permakultur haver.
  • I større haver kan der være tale om flere enheder. En enhed kan ses som del af haven hvor der laves et delvis adskilt biologisk kredsløb, som så har et indput og giver et output til resten af permakulturhaven.


    Som nævnt er det er vigtigt at have så mange forskellige dyr som muligt i en permaculture have. Når tale om parcelhushaver, hvor man måske ikke kan have høns eller andre nyttedyr, handler det så om at tiltrække så mange af naturens vilde dyr, som muligt.

Der skal skabes et vandmiljø
Alt regnvand fra hustag, drivhuse og lignende skal opsamles og der skal skabes et vandmiljø ved at lave små søer som er forbundet til hinanden, gennem overløb fra den ene sø til den anden i et lukket vandkredsløb. Søerne og vandkredsløbet skal ses som et transportmiddel af energi og næringsstoffer i det biologiske kredsløb, som er grundlaget for alle permakultur haver. 

Produktionen fortsætter med at stige i 20 til 30 år

Helt grundlæggende handler det hele om at genopbygge jordens frugtbarhed ved at lave en fødevare produktiv kopi af, hvad naturen ville gøre af sig selv, hvis jorden blev efterladt uberørt.
Det tager tid, men ikke så lang tid som det gjorde for bare få år siden. Ved at anvende den nyeste biologiske viden, teknikker og teknologi kan en permakultur have etableres og fungerer på 2 til 3 år. Produktionen af grøntsager, urter og især frugt, bær, nødder, osv. vil fortsætte med at stige til haven er 20 til 30 år gammel.

Arealet på en permakultur have kan være alt fra få m2 til omkring 10.000m2 eller 1 ha. og større under bestemte omstændigheder.

En permakultur have på 1 ha giver muligheder for en meget høj selvforsyningsgrad, der kan dække de fleste fødevarer til en familie på 4 og give muligheder for salg eller bytte, efterhånden som produktionen stiger med årene.

Høns, gæs, ænder og kaniner i haven

Hvor stor er en permakultur have, før det ligner et permakultur husmandssted?. Det kan der være forskellige svar på, da det ikke altid kun er arealet der tæller, men også hvordan arealet anvendes. Hvis der findes flere større dyr som geder, grise og køer og der producere produkter med henblik på salg, så ser PF projektet som et husmandssted, altså en forretning.

Samtidigt er det ofte fornuftig med en gris i haven og, hvis man kan lide gedemælk så er det rigtig smart med en ged, det er der plads til på 1 ha jord. Smådyr som høns, gæs, ænder og kaniner er altid glimrende elementer i en permakultur have. De dyr der kan være i en permakultur have er de dyr der kan passe ind i det biologiske kredsløb, altså leve inden for det biologiske kredsløb. Er der mere jord og plads til at lave afgræsningsarealer, så er det også muligt med en ko til mælk i en permakultur have.