Hvad er Permakultur?


Hvad er permakultur?

Der er mange der spørger om hvad permakultur er, og der er også mange forskellige svar lidt efter hvem man spørger og hvor i verden de kommer fra og det er der en naturlig forklaring på. Permakultur er en kopi af den natur der er på det sted hvor man laver et permakultur projekt, så det er forskelligt fra sted til sted. Det handler om at lave et permakultur design der gør projektet regenerativt og udnytter alle faktorer på det sted hvor permakultur projektet laves på den mest optimale måde. Derfor er der mange forskellige svar på spørgsmålet, hvad er permakultur?

Mit korte svar er - ”Fra Jord til Bord til Jord på naturens måde".
Der er 3 etiske principper og 12 principper eller regler, som gælder overalt. Mit danske svar på, Hvad er permakultur?, er en slags definition, som jeg stadig arbejder lidt på.

Permakultur er at bo, leve og dyrke jorden på landbrug, husmandssteder og i haver, i et tæt samarbejde med naturen. Så alt er en del af naturens biologiske kredsløb og er til gavn og glæde for dig, dine nærmeste og hele samfundet.

Med andre ord, luk naturen ind overalt hvor det er muligt, brug kun naturens biologiske metoder, ingen affald, ingen kemikalier, ingen mennesker som ikke får et rimeligt udbytte deres indsats. Permakultur handler om at skabe en kopi af den oprindelige naturen med så mange fødevarer-produktive dyr og planter som muligt.

Dyr, planter, insekter og mikroorganismer skal i permakultur ses som symbiotiske elementer i naturens samlede biologiske kredsløb. Permakultur design handler således om at sammensætte jord, vand, dyr, plante, insekter og mikroorganismer i et biologisk kredsløb på den mest optimale måde.


Det er også et længere svar med lidt historie:
Permaculture, som er det engelske ord for denne form for jordbrug/livsstil, er et ord som Bill Mollison opfandt ud af ordene Permanent Agriculture. Det er min opfattelse at Bill  Mollison’s ide med at lave ordet "permaculture", var at skabe et samlende international ord som alle så ville bruge uanset sprog.  Sådan er det ikke helt gået, heller ikke i Danmark, hvor vi siger permakultur og det har skabt den sædvanlige forvirring om hvad der er hvad osv. så her kommer en kort forklaring.


Permaculture, på dansk direkte oversat, Varigt landbrug, Skov landbrug, Vedvarende kultur eller det i Danmark meget anvendte ny danske ord, en blanding af engelsk og dansk Permakultur som jeg anvender her på websiden når det er muligt.


Ordet Permaculture (Permakultur), landbrugs faglige betydning er, at der altid er en optimal blanding af plante og dyr på den jord vi dyrker, helt som vi ser det i naturen. Med andre ord, permakultur er, at skabe en fødevare-produktiv kopi af naturen.


For at få det hele til at fungere, er der lavet 3 etiske principper for permakultur: "Se beskrivelse af de 3 etniske principper
1. Pleje af jorden. (Landbrugsjord, skov og vand)
2. Omsorg for mennesker. (Dig selv, nærtstående og samfundet)
3. Rimelig andel. (Sætte grænser for forbrug og reproduktion og fordel overskud)

Inden for rammen, som de 3 etniske permakultur principper sætter, findes der så yderligere 12 principper eller vejledende regler som permakultur arbejder efter: Her på siden oversætter jeg kun overskrifterne. Se beskrivelse af de 12 vejledende principper


1) Observer og interager
2) Fange og lagre energi
3) Få et udbytte
4) Påfør selv regulering og accepter feedback
5) Brug og værdsæt vedvarende ressourcer
6) Lav ingen affald
7) Design fra mønstre til detaljer
8) Integrere i stedet for at holde adskilt
9) Brug små og langsomme løsninger
10) Brug og værdsæt mangfoldighed
11) Brug randzoner og værdsætte det marginale
12) Kreativt bruge og reagere på forandringer


De 12 principper viser at naturen er kompleks og derfor er permakultur kompleks, ingen planter eller dyr kan stå alene. Det handler om at give naturen mulighed for at skabe produktive biotoper. Med permakultur genskabes det naturlige samspil mellem jord, vand, plante og dyr. Det kan også ses at en stor del af de 12 principper vil fungere af sig selv, hvis man holder sig inden for naturens biologiske kredsløb og kun bruger de muligheder der dukker op og lader det tage den tid, der skal til.


Naturen producere ingen affald, kun nye produkter. Det er lige meget hvad du står med, så er der flere anvendelser. Nogen har måske hørt om et slogan der siger ”Fra Jord til Bord”. Med permakultur er det kun halvvejs, her ville et tilsvarende slogan være, ”Fra Jord til Bord til Jord” det handler altid om at lukke det biologiske kredsløb.


Vi skal leve i naturens biologiske kredsløb. Et permakultur projekt skal bestå af mennesker, plante og dyr, som er bundet sammen på en biologisk optimal måde, der genskaber naturens biologiske kredsløb. Alle elementer skal have 3 eller flere funktioner. Der dyrkes afgrøder i flere lag: træer, frugttræer (store og små) bærbuske, urter, rod planter, svampe. Det kan være flerårige afgrøder og etårige afgrøder. Der kan være 7-9  produktive lag af planter på det samme areal, når der er et sammenplantnings system, så alle planterne har gavn af hinanden. Dertil kommer husdyr og alt, hvad naturen har at byde på af insekter, fugle og pattedyr. 

Naturen fungerer jo af sig selv. Naturens biologiske kredsløb, fungere år efter år helt af sig selv, det er den normale tilstanden. Hver gang vi sprøjter, pløjer eller hvad vi nu finder på af dumheder, sætter vi jorden tilbage til år nul. Det er år nul (En bar mark) der er mest ustabil og det mindst produktive med de højeste omkostninger. Med permakultur handler det om at skabe permanent vækst af fødevarer producerende planter og dyr i samarbejde med naturen.

Historie

Der er skrevet en række bøger om permaculture, Bill Mollison og David Holmgren, som er grundlæggerne af Permakulturen, skrev bogen ”Permaculture One: A Perennial Agriculture for Human Settlements” som er en omskrivning af Holmgren’s universitets afhandling. Permaculture One, er den bog der blev starten på permaculture bevægelsen over hele verden. Bill Mollison fulgte op med, Permaculture Two, som udbyggede permaculture idéerne. 


Endelig i 1988 skriver Bill Mollison bogen, ”Permaculture: A Designers' Manual” Det er en håndbog til undervisning og er den bog der anvendes som lærebog (pensum), til alle Permaculture Design Certifikat Courses. Bogen er meget omfattende og ikke let læselig, som navnet siger det er en håndbog. Bogen består af 14 kapitler, at læse bogen fra start til slut vil ikke give meget mening for mange, som sagt det er en håndbog, at forstå hvad hvert kapitel handler om er dog vigtigt. 

De første 4 kapitler i bogen vil jeg anbefale at alle læser og forstår uanset hvor lang tid det tager. Især kapitel 4 ”Pattern Understanding” (Mønster Forståelse) er grundlæggende for at kunne forstå permakultur, resten af bogen bygger på kapitel 2,3 og især 4. 


Der findes en række andre bøger, der er af stor betydning for min forståelse af permakultur. Jeg vil kun nævne 2 som jeg har haft meget glæde af at læse. 

Masanobu Fukuoka bog The One-Straw Revolution 1975. 

Smith J Russell, Tree Crops, A Permanent Agriculture fra 1929.

Der mange andre nyere bøger, Toby Hemenway, Gaia's Garden er en bog jeg har bemærket og David Holmgren har lavet meget arbejde siden Permaculture One. Permaculture: Principles and Pathways Beyond Sustainability, er milepæle og der er kommet meget andet fra Holmgren siden 1979. De fleste har nu websider og alt materiale er let tilgængeligt, der er rigtigt meget at gå i gang med.