Permakultur Design Plan

Permakultur Design Plan


En permakultur design plan består af flere dele, som alle er meget vigtige for at opnå det ønskede resultat. Der er en logisk rækkefølge som skal følges, hvor en del skal være afsluttet inden den næste del kan startes. En lidt længere forklaring kan ses i link på forside og HER


  • Dine ideer og en analyse af ideerne. (afstemning af ideer og muligheder).
  • Gennemsyn af projekt området.
  • Samtale og fremstilling af projekt informationsskema.
  • Forundersøgelse og projektskitse. (kan det laves og hvordan?).
  • Flowplan for energi og biomasse.
  • Opmåling og endelig placering af elementer. (praktisk design arbejde).
  • Implementreings plan.
  • Færdig permakultur design plan. (sådan skal det laves og det skal der bruges).


IMPLEMENTERING

PF tilbyder at være supervisor på implementering af permakultur projekter hvor vi selv har lavet permakultur design planen.

Vi kender det udstyr og de maskiner der skal bruges til de forskellige opgaver, og kan hjælpe til med at leje det på normale vilkår hos en lokal maskinstation eller maskinudlejer. Vi har kontakter til at skaffe de frø, planter og dyr der oftest anvendes i et permakultur projekt. Men også her er det muligt at anvende de lokale producenter til at finde de rigtige planter og dyr.


FLOWPLAN

En flowplan er en plan over hvordan dyr, planter, energi, næringsstoffer og vand bevæger sig rundt, eller skal bevæge sig rundt, mellem elementerne i dit permakultur projekt. Flowplanen handler om, at finde den rigtige rækkefølge eller faktisk den naturlige rækkefølge for alle elementer i et permakultur projekt.

Ud fra flowplanen laves der så en implementeringsplan, som viser hvilke elementer der skal startes først og hvilke der følger efter i det biologiske kredsløb, som skal skabes i et permakultur projekt. Implementeringsplanen kan ses som en slags byggeplan eller start op plan for hele permakultur projektet.

En flowplan kan også laves for en ejendom hvor der allerede er dyr og planter. Flowplanen kan så være en del af en plan til at omlægge en ejendom til permaculture og skabe et biologisk kredsløb. 

Prisen aftales, når der er klarhed over permakultur designplanens omfang.

Se Priser