Permakultur Informations Skemaer

"Infoskemaet herunder må kun udfyles efter aftale med Permakultur Farmers"

Her under ses 4 link til informationsskemaerne for permakultur have, husmandssted, landbrug og projekt, så du kan vælge det der passer bedst til dit projekt. Under "Information linken" på toppen af siden findes de samme links med en forklaring og derefter et link til informationsskema i bunden

Dine Ideer og Forundersøgelsen bliver til din Permakultur Design Plan

Permakultur Have

I en permakultur have kan det handle det om at producere mange grøntsager, frugt, æg, osv. Eller lave et dejligt sted med masser af liv og natur. Klik på knappen for at udfylde informationsskemaet til at starte din Permakultur Have 

Permakultur Husmandssted

Et permakultur husmandssted er en forretning med salg af landbrugsprodukter og et ønsket om selvforsyning. Klik på knappen for at udfylde informationsskemaet til at starte dit Permakultur Husmandssted

Permakultur Landbrug

Et permakultur landbrug er et landbrug eller dele af et landbrug der drives inden for naturens biologiske kredsløb. Der arbjedes med naturen. Klik på knappen for at udfylde informationsskemaet til at starte dit Permakultur Landbrug

Permakultur Projekt

Et permakultur projekt kan være til undervisning, fremvisning, naturpleje, udsmykning, miljøforbedring, parker og mange andre projekter. Klik på knappen for at udfylde informationsskemaet til at starte din Permakultur Projekt
PF Glæder sig til et godt samarbjede


PF (Permakultur Farmers) starter din forundersøgelse med at finde offentligt tilgængeligt information om det oplyste sted.

Derefter ringe til dig for at gennemgå din besvarelse af  informationsskemaet og finde frem til de mulige løsninger.

Først efter denne samtale, skal du tage stilling til om du vil have lavet forundersøgelsen.


  • PF forbeholder sig retten til at sige "nej" til at påtage sig et projekt, hvis vi ikke finder at der er det rigtige grundlag.

Anden del af forundersøgelsen er et besøg og møde med dig, på det sted hvor du ønsker at lave dit permakultur projekt. Besøget tager normalt en hel dag. Kan dog være længere tid, hvis der er tale om meget komplekse eller store projekter. I løbet af forundersøgelsen finder vi frem til muligheder og løsninger der skal/kan laves og der tegnes en projektskitse. Først efter at du har godkendt projektskitsen, startes fremstillingen af din Permakultur Design Plan som bygger på en række undersøgelser og opmålinger af din ejendom.