REGENERATIVT LANDBRUG 

Regenerativt landbrug er 100% biologisk landbrug
Det hele starter med Biokomplet Kompost

Du kan dyrke bedre og sundere planter, bruge mindre på input, få rekordstore udbytter, have flere afgrøder uden brug af kemikalier, gødning og pløjning, ved at omlægge til regenerativt landbrug

Regenerativt Landbrug er Fremtiden 

Tilbud: Biologisk Behandling Af Din Have

Etablering af Regenerativ Landbrug Kan Starte Nu 

NÅR KEMIKALIER OG GØDNING IKKE LÆNGERE ER NOK

Mange landbrug i dag bruger rekordbeløb på pesticider, gødning, herbicider, frø, maskine udgifter ... og alligevel skal de have hektar støtte for at for at få det til at løbe rundt.
Der er en anden vej ......

HVAD ER ALTERNATIVET?

Det er ikke nok med at gødning, pesticider og herbicider dyre ... de skader det økosystem, som din jords frugtbarhed afhænger af, og regenerativt det de slet ikke..
For at dyrke sunde planter og næringsrige planter er du nødt til at genoprette din jords mikrobiologiske fødekæde. Det gøres med Biokomplet Kompost.

Lad os vise dig hvordan ... 

Permakultur

MED PERMAKULTUR LANDBRUG OG HAVER KAN DU FÅ KONTROL OVER DIN EGNE SITUATION

Permakultur landbrug er naturens biologiske kredsløb over og under jorden 

KONTAKT

Hvad er permakultur landbrug?

Permakultur landbrug er BIOLOGISK regenerativ landbrug. Holistisk managed landbrug som fungere i naturens biologiske kredsløb. Fra Jord til Bord til Jord. Der er ingen pløjning eller kemiske indput af nogen art. Videoen her prøver at udvide svaret lidt ved at give nogle billeder af, hvordan permakultur og regenerativ landbrug ser ud i resten af verden, og samtidig pege på hvordan det kan blive i Danmark. Se mere infomation her: 3 trin til permakultur

Permakultur Design Plan

En permakultur design plan består af flere dele, som alle er meget vigtige for at opnå det ønskede resultat. Der er en logisk rækkefølge som skal følges, hvor en del skal være afsluttet inden den næste del kan startes.
Dine ideer - Gennemsyn af projekt området - Mikrobiologisk Jordprøver - Forundersøgelse og projektskitse - Flowplan - Opmåling og endelig placering af elementer - Implementreings plan - Permakultur Designplan