3 Etiske Principper


1 Pleje af Jorden  (Landbrugsjord, skov og vand)

Det har været kendt i mange år, at stykke oprindeligt natur er 10 gange mere produktive end det såkaldte konventionelle landbrug, og det er uden nogen former for input. Og sådan ser det ud over det meste af verden. Den konventionelle landbrug med GMO, kemi, olie og mekanisk input, bliver slået 10 til 1 af naturen, som også altid er regenerativ.

Oven i det kommer, at mange af de konventionelle dyrkningsmetoder har så høj energi indput, at produktionen af energi i form af afgrøder ofte er mindre end input. Der er ingen pleje af jorden kun ødelæggelse. Det handler kun om her og nu gevinst, for enhver pris.


Et permakultur projekt skal ses som “et” levende organisme, et biologisk kredsløb, et uendeligt genbrugsystem, som er regenerativt hvor alle elementer er afhængig af alle de andre elementer, frem og tilbage. Der ingen envejs trafik af næring og energi i et permakultur design kun 100% genbrug igen og igen, som i en naturlig biotop. Jorden er levende med hele jordens mikrobiologiske fødekæde.

Det hele kommer an på jordens frugtbarhed, der skal altid dannes en dyb biologisk levende jord. At genetablere jordens mikrobiologiske fødekæde er den vigtigste del af alle permakultur projekter, afgrøder vokser ikke på kvadratmeter jord, afgrøder vokser i kubikmeter jord.

Træerne, buske vil være forskellige slags multipurpose træer og buske til tømmer, klip og drop, stævningsskov, blomst, frugt, nødder, bær og med så mange kvælstoffikserende træer og buske som muligt, især i den første del af succession. Dækafgrøder, sammenplantning, med nitrogenfiksering og produktive jordforbedrende enårige planter, vil være en vigtig del af opstart. 

Alle planter vokser i succession gennem årenes løb, for at øge jordfrugtbarhed og produktivitet. Tankegangen er at fjerkræ og senere geder og svin vil kunne være overalt når træerne er vokset store nok til at kunne klare dyrene. Det er en naturlig blanding af dyr og planter der gør det muligt at opbygge et fødevarer produktivt regenerativt landbrug.

Metoder
Hugelbede kan inkluderes for at øge produktionen af mindre træer og buske til frugter, bær, nødder samt etårige og flerårige grøntsager. Hugelbede anlægges vandret langs med højdekurver hvor der graves vandrette vandkanaler til at samler og fordele alt vand og leder det langsomt til det laveste punkt som kan være en sø eller fiskedam, vandet kan så bruges til vanding i et komplet recirkuleringssystem.

Biokomplet Kompost 
Biokomplet Kompost produktion er en vigtig del af et permakultur projekt og den første enhed der skal kører, da den biokomplette kompost er en del af alle andre enheder og elementer i et permakultur projekt. Biokomplet Kompost vil blive produceret på forskellige måder, termisk kompostering og vermikulture vil være de store bidragsydere. Biokomplet kompost bruges til at lave kompost te og ekstrakt, som anvendes til at genetablere jordens biologiske fødekæde.

Så "mainframe" af et permakultur projekt er de nitrogenfikserende planter, biokomplet kompost produktion, hugelbede, vandrette kanaler, vand og næringsstof recirkulering. Det hele sigter mod at opbygge jordens frugtbarhed, gendanne symbiotiske relationer mellem jord, vand, planter, dyr og på den måde genoprette den naturlige produktivitet og biologiske balance.

2 Omsorg for mennesker (Dig selv, dine nærtstående og samfundet)

Omsorg for mennesker er en del af grundtankerne i permakultur. Ideen om en selvforsynende husstand er næsten ukendt i Danmark. Mange mennesker har 400 til 500 m2 eller endnu mere omkring deres huse, lagt ud til dekoration.

Se og smage
Permakultur projekter vil ofte have en åben dør til at lade alle interesserede komme ind for at se og smage. Det give dem en mulighed for at se at de selv kan producere mange gode og sunde fødevarer i deres egne haver, ved hjælp permakultur og samtidig få mange nye sociale aktiviteter med deres børn og naboer.

Vedvarende energi
Når det kommer til den vedvarende energi, har sol-power, sol-varme og vind udviklet sig meget i Danmark sidste 10 år. Men ingen forlader strømnettet; næsten alle bruger nettet som backup til sol og vind. For at det er muligt at gå helt af strømnettet ved at bruge vedvarende energi skal teknologierne være mere stabile, når det sker vil det være en økologisk fordel for alle.

Udviklingslande
Ser man på udviklingslande var tankegangen om en selvforsynende husholdning eller landsby den traditionelle måde at leve på og er det stadig nogle steder. Men i mange lande er det ikke længere tilfældet, folk forlader landområder og søger ind mod byerne, mange steder er landbrugsjord nu ødelagt og forladt eller bare forladt selvom jorden er produktiv. 

Med permakultur er det muligt at få en god og bæredygtig livsstil, ved at bruge vedvarende energiteknologier og permakultur design teknikker. Det vil være til gavn for mange mennesker i udviklingslandene og få folk til at vende tilbage til at drive landbrug fordi det bliver et godt liv.

Demonstrationsprojekter
At lave demonstrations projekter og at lade folk se og smage kan være den vigtigste omsorg for mennesker i permakultur projekter. Men også undervisning i permakultur til landmænd, landbrug studerende og andre interesserede er vigtigt. 

1000 ha = 100 permakultur landbrug
Danske landmænd har store gårde, med 2000 søer og 1000 ha eller mere. Det samme gælder i mange andre sammenlignelige lande. De store konventionelle landbrug har en ting tilfælles og det er at man ikke kan leve af dem, de giver underskud og skal have økonomisk støtte, fordi de ofte kører en meget ineffektive mono produktionsform der kræver meget store indput.

Hvis landmænd vidste, at en familie kan leve af 5 til 10 ha med permakultur landbrug, ville det ændre hvordan landmænd og landbruget tænker over hele verden. 

3 Rimelig Andel  (Sætte grænser for forbrug og reproduktion og fordel overskud)

På et permakultur projekt vil nogle produkter dyrkes i større mængder, end hvad der er behov for. Disse produkter kan gives væk til besøgende eller til institutioner forskellige slags. Frugt af forskellig slags er et produkt der vil være rigelige af i perioder. God smag er reklame for permakultur frugt og det kan der drage fordel af. Giv det overskydende væk og få flere kunder næste år.

Give tilbage til naturen
Der er mange måder at se på Fair Share. Måske handler det kun om at gøre plads til alle og give alle en chance for at gøre deres bedste. Med permakultur er det en vigtigt altid at give tilbage til naturen på så mange måder som muligt, vi mennesker lever fra naturen.
 
De vigtigste ressource i verden er jord og ferskvand. Her i Danmark og i mange andre steder i verden er både jord og ferskvand ved at blive opbrugt med et alarmerende tempo, især på grund af de meget uholdbare konventionelle landbrugs teknikker.

Konventionelt landbrug ufatteligt ineffektiv
Hvis vi ser på landbruget i hele verden, så bruger konventionelt landbrug 70% af alt agerjord, 80% af de fossile brændstoffer, 70% af vandet og forurener alt luft, jord og vand, der nærmer sig gårdene. Med alt det "input" producerer konventionelt landbrug kun 30% af maden for menneskeheden og det meste af det usundt at spise eller ligefrem farligt at spise på grund af GMO og utallige pesticider fra landbruget og tilsætningsstoffer fra hele følgeindustrien. 

Traditionelle landbrug føder verden
De små landmænd producerer 70% af fødevarer for menneskeheden på 30% af landområderne, 20% af de fossile brændsler, og 30% af vandet. disse landbrug er ofte regenerative med en stor andel af flerårige planter og mange forskellige planter i et biologisk kredsløb med dyr. En stor del af maden er sundt at spise, fordi det aldrig er blevet sprøjtet med pesticider, givet kunstgødning eller industrielt behandlet. Produkterne er ofte solgt direkte fra gården eller på det lokale marked som friske og levende produkter.

Familie permakultur landbrug
Det er en no brainer. De store konventionelle og urentable landbrug kan med stor fordel opdeles i 5 til 10 ha store regenerative familie landbrug, der arbejder med naturen og ikke mod naturen. Det kan ske ved at anvende permakultur metoder.
Familierne på permakultur landbrugene vil have behagelige jobs med afvekslende arbejde, god indkomst, få fremragende mad, have et godt liv og være glade. Medarbejdere vil få en rimelig andel fra høsten, og permakultur studerende vil få gode uddannelser, og hjælp til at få deres egen permakultur landbrug op at køre. Jeg drømmer ja, men det er kun fair andel.